CLAAS REMAN LINE

Dobro kao novo.

U programu dijelova REMAN, CLAAS nudi zamjenske dijelove kao ekonomičnu alternativu novim dijelovima.

CLAAS REMAN LINE

Dobro kao novo.

U programu dijelova REMAN, CLAAS nudi zamjenske dijelove kao ekonomičnu alternativu novim dijelovima.

CLAAS REMAN LINE – program zamjenskih dijelova.

Dobro kao novo.

CLAAS ORIGINAL dijelovi sadrže visokokvalitetni materijal i snagu u svim detaljima. Stoga CLAAS vraća natrag rabljene dijelove, obrađuje ih industrijski i nudi ih pod nazivom CLAAS REMAN kao isplativu alternativu novim dijelovima.

Što se tiče popravljanja, cijenimo ekonomičnost i kvalitetu koja je u skladu sa serijskom proizvodnjom. Dijelovi CLAAS REMAN podvrgavaju se istim ispitivanjima u tehničkom razvoju kao i novi dijelovi. Time jamčimo optimalnu funkcionalnost dijelova CLAAS REMAN koji se ponovno koriste.

Rezanje troškova.

Optimizacijom procesa i poboljšanjem internih logističkih procesa uspjeli smo značajno smanjiti troškove odabranih dijelova CLAAS REMAN zadržavajući istu kvalitetu. Vrlo smo sretni što vam možemo prenijeti novosti o mogućnostima uštede.

CLAAS REMAN zamjenski dijelovi imaju brojne uvjerljive prednosti:

  • Kraći zastoji – zamjenom kompletnih komponenti, ponekad izravno na mjestu
  • Niske cijene – zbog niskih cijena zamjenskih dijelova naspram cijene novih dijelova (ponekad > 50%)
  • Visoka kvaliteta – zahvaljujući industrijskoj obradi dijelova u programu CLAAS REMAN
  • Tehničko poboljšanje – izravnim pozivanjem na serijsku proizvodnju
  • Očuvanje vrijednosti proizvoda – upotrebom tehnički dobrih novih dijelova CLAAS REMAN
  • Kvalitetna rješenja za popravak – također za starije strojeve s dijelovima CLAAS REMAN
  • Dijelovi CLAAS REMAN udovoljavaju jamstvenim smjernicama za nove dijelove
  • Aktivna zaštita okoliša – resursi se čuvaju ponovnom uporabom starih dijelova