Snaga je više od sile.

XERION 12.650 TERRA TRAC je traktor 2024. godine.

Smart Farming.

Digitalizirana poljoprivreda uz CLAAS.

Obitelj je najvažnija. Novi EVION.

Otkrijte našeg najnovijeg člana obitelji kombajna

Rana kupnja 2024.

Uštedite sada. Sat otkucava!

 

Snaga je više od sile.

XERION 12.650 TERRA TRAC je traktor 2024. godine.

Smart Farming.

Digitalizirana poljoprivreda uz CLAAS.

Obitelj je najvažnija. Novi EVION.

Otkrijte našeg najnovijeg člana obitelji kombajna

Rana kupnja 2024.

Uštedite sada. Sat otkucava!

Distributer tvrtke CLAAS u Bosni i Hercegovini.

PETRIX Company D.O.O.

Patkovača
76300 Bijeljina, BiH

+387 (0) 65 534 832

+387 (0) 55 379 144

petrixdoo@gmail.com