CONVIO FLEX / CONVIO.

Produktivnost bez zastoja.

CONVIO FLEX / CONVIO.

Produktivnost bez zastoja.

Tračni adapteri. CONVIO FLEX / CONVIO.

Produktivnost bez zastoja.

Tračni adapteri koriste se tamo gdje kulture s niskom stabljikom i visećim plodom ili teški uvjeti (uskladišteno žito, prorast) zahtijevaju vrlo ravno rezanje.

CONVIO FLEX s fleksibilnim nosačem noževa razvijen je za univerzalnu primjenu kod svih plodova za vršidbu, kao npr. žitarice, repica, soja, grašak, trava i još mnogo drugih. CONVIO (s krutim nosačem noževa) posebno je pogodan za žitarice.

Tračni adapteri za veći učinak.

Stalni protok mase u adapteru jednakomjerno opskrbljuje žetveni kombajn velikom količinom žetvenog materijala.

Kod CONVIO adaptera vozaču stoje na raspolaganju razni pomoćni sustavi, kojima se može upravljati iz kabine, kao što je automatska regulacija vučne sile vitla, AUTOMATIC BELT SPEED i AUTO FLEX, koji automatski osiguravaju optimalno podešavanje adaptera.

CONVIO.

Inovativno vitlo za maksimalni protok.

Vitlo sa svojom inovativno oblikovanom, podesivom stazom za krivine omogućuje zupcima vitla da prihvati žetvenu masu, prije nego ona odreže i da tako minimizira gubitke na adapteru kod žitarica za skladištenje. Posebno kod niskorastućih kultura, zupci osiguravaju optimalno dopremanje žetvenog materijala do adaptera.

Automatsko reguliranje vučne sile vitla.

Hidraulični pogon vitla omogućuje da se vučna sila vitla može automatski prilagoditi teškim uvjetima žetve, kao na primjer kod ležećih količina. Postoji automatsko visinsko vođenje, koje se orijentira prema zadanim vrijednostima tlaka i osjetljivosti i tako sprječava uranjanje zubaca u zemlju.

AUTOMATIC BELT SPEED za trake.

Sustav za pomoć vozaču AUTOMATIC BELT SPEED potpuno automatski i kontinuirano prilagođava brzine traka brzini žetve, i to u svim uvjetima postojećih količina.

CONVIO138012301080930770
Efektivna širina rezamm137901226010740922769
Vertikalna savitljivost nosača noževa
goremm
doljemm
Dubina bočnih trakamm1079,501079,501079,501079,501079,50
Dubina udubljenjamm13291329132913291329
Oprema za repicu

Automatika adaptera

○ Opcija – nije dostupna

CONVIO FLEX.

ACTIVE FLOAT za nosač noževa.

Preko sustava za rasterećenje ACTIVE FLOAT se tlak nalijeganja nosača noževa tijekom vožnje može prilagođavati uvjetima žetve iz kabine.

Veliko olakšanje za vozača.

Inteligentni podni vodič ACTIVE FLOAT CONVIO FLEX omogućava prelazak s krutog na fleksibilni način rada i povratak pritiskom na gumb.

Maksimalna fleksibilnost za svaku konturu tla.

CONVIO FLEX može raditi na četiri različita načina:

  1. Žitarice: kruti adapterski stol
  2. Žitarice za skladištenje: prebacivanje sa krutog na fleksibilno putem stiskanja gumba
  3. Ručni fleksibilni modus: za plodove blizu tla, poput soje, graška, trave
  4. AUTO FLEX: automatski najniži rez

Automatsko podešavanje visine adaptera vrši se u režimu AUTO FLEX: Pritom CONVIO FLEX sam i kontinuirano određuje može li se nosač noževa i još spustiti, kako bi se na takav način uvijek realizirala najmanja visina rezanja.

CONVIO FLEXFLEX 1380FLEX 1230FLEX 1080FLEX 930FLEX 770
Efektivna širina rezamm137901226010740922769
Vertikalna savitljivost nosača noževa
goremm9090909090
doljemm135135135135135
Dubina bočnih trakamm1079,501079,501079,501079,501079,50
Dubina udubljenjamm13291329132913291329
Oprema za repicu
Automatika adaptera

○ Opcija – nije dostupna